HyperMesh二次开发

基于HyperMesh提供的二次开发接口,使用tcl/tk语言进行定制化的功能开发

0.00
0.00
  
商品描述

基于HyperMesh提供的二次开发接口,使用tcl/tk语言进行定制化的功能开发


 HyperMesh二次开发      
            
→ 基于HyperMesh提供的二次开发接口,使用tcl/tk语言进行定制化的功能开发:
            → 多格式模型导入
            → 模型自动识别(面、实体)
            → 自动抽中面
            → 自动几何清理
            → 自动划分网格
            → 自动建立连接关系(焊接、螺栓等)
            → 自动建立属性
            → 约束、载荷自动建立
            → 自动提交计算
            → 自动化后处理
            → 自动报告生成